Jednoduche uctovnictvo

ECOPACK - Podvojné účtovníctvo

Pre podnikateľské subjekty, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve zabezpečujeme nasledovné služby:

  • mesačné zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov
  • spracovanie podkladov pre mesačné, resp. štvrťročné priznanie k DPH
  • spracovanie mesačných, resp. štvrťročných štatistických výkazov
  • vykonanie ročnej účtovnej uzávierky v súlade s platnými predpismi, t. j. zaúčtovania koncoročných účtovných operácií a vykonanie dokladovej inventarizácie majetku a záväzkov
  • vypracovanie daňového priznania pre PO
  • vypracovanie daňového priznania dani z motorových vozidiel
  • poradenstvo pri zmenách v legislatíve a pri optimalizácií nákladov a personalistiky
  • pravidelný report o stave hospodárenia Vašej firmy
ECOPack telephone ECOPack Audit ECOPack Financne sluzby
language SK language EN language DE

Ecopack facebook page Ecopack Twitter